Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr Agata Surówka

Życiorys naukowy

Wykształcenie:

Pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, ukończonych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Staże zawodowe:
- staż asystencki w Zakładzie Metod Ilościowych w Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej
- praktyka studencka w Zakładzie Metod Ilościowych w Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej

Kursy i szkolenia:
- Szkolenie w ramach projektu Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pt. Jak radzić sobie ze stresem. Wsparcie psychologiczne, organizator:  Politechnika Rzeszowska 6 grudnia 2023 Rzeszów
- Szkolenie w ramach projektu Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pt. Różnorodność społeczna w perspektywie przeciwdziałania dyskryminacji i mikronierównościom w procesie kształcenia, organizator: Politechnika Rzeszowska 29 listopada 2023 Rzeszów
- Szkolenie warsztatowe "Program Priorytetowy Mój Prąd", organizator: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie, 27 czerwca 2023 Rzeszów
- Szkolenie w ramach projektu Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pt. Wykorzystanie koncepcji silnych stron w praktyce, organizator: Politechnika Rzeszowska 23 października 2023r.
- Szkolenie w ramach projektu Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pt. Budowanie wizerunku i systemu torżsamości nauczyciela akademickiego, organizator: Politechnika Rzeszowska 19 czerwca 2023 r. Rzeszów
- Szkolenie online dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w środowisku akademickim, organizator: Politechnika Rzeszowska (2023 r.)
- Szkolenie ERC Consolidator Grant szansą na wzmocnienie pozycji naukowej, organizator: Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia (2022 r.)
- Postępowanie sporne przed UPRP - wielka siła argumentów - szkolenie zorganizowane przez Departament Innowacyjności i Komunikacji Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
- Jaki wynalazek można opatentować, a czego opatentować się nie da? - szkolenie zorganizowane przez Departament Innowacyjności i Komunikacji Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
- Umiejętność analizy statystycznej szansą na podniesienie kwalifikacji i szybszy rozwój regionu- kurs zorganizowany przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
- Analizy wielowymiarowe- kurs zorganizowany przez firmę Statsoft Polska
- Prognozowanie i analiza szeregów czasowych- kurs zorganizowany przez firmę StatSoft Polska
- Analiza wariancji - kurs zorganizowany przez firmę StatSoft Polska
- Kurs na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością- kurs zorganizowany przez Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
- Szkolenie pt. Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant, organizator: PWN, Polska Izba Firm Szkoleniowych
- Szkolenie pt. Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w programie Statistica, organizator: StatSoft Polska, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
- Portal Geosttystyzny narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - warsztaty zorganizowane w ramach obchodów GIS DAY 2016, organizator: Departament Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego
- Szkolenie pt. Systemy zarządzania jakością. Wymagania  normy ISO9001:2015, organizator: Polska Izba Handlu Zagranicznego, Rzeszów 2017
- Szkolenie Elsevier SciVal, organizator: Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018
- Szkolenie z zakresu  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Profilaktyka kontrwywiadowcza, organizator: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2018
- Wirtualne szkolenie Platforma Edukacyjna - webnarium dla wykładowców, organizator: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2020
- Szkolenia świadomościowe dla Pracowników Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego dla studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi, 8-9 września 2021 Rzeszów, w ramach projektu „Politechnika Rzeszowska Uczelnią dostępną”
- Szkolenia świadomościowe dla Pracowników Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, 17 września 2021 Rzeszów w ramach projektu „Politechnika Rzeszowska Uczelnią dostępną”
- Szkolenia świadomościowe dla Pracowników Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim, 23-24 września 2021 Rzeszów w ramach projektu „Politechnika Rzeszowska Uczelnią dostępną”
- Warsztaty pt. Jak skutecznie przygotować i opublikować artykuł naukowy w czasopiśmie o wyokiej punktacji, 28 czerwca 2022 Rzeszów

Funkcje:
Członek Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Rzeszowskiej (2018-2023)
- Członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
- Koordynator odpowiedzialny za KRK w Katedrze Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (2018 r., 2022 - 2023 r..)
-  W latach 2006 - 2012 członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania PRz
- Od 2008 koordynator odpowiedzialny za karty przedmiotu w Katedrze Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania PRz
- Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością na Wydziale Zarządzania PRz

Wyjazdy i wizyty studyjne:
- uczestnictwo w programie Erasmus+ w BA School of Business and Finance; Łotwa (Ryga).
- uczestnictwo w programie Erasmus+ w Vilniaus kolegija - University of Applied Sciences, Litwa (Wilno).
- uczestnictwo w programie Erasmus+ w Universidade Lusofona de Humanidies ę Tecnologicas, Portugalia (Lizbona).
- uczestnictwo w programie Erasmus+ w Sveučilište u Splitu, Chorwacja (Split).
- uczestnictwo w programie Erasmus+ w Higher Institute of Insurance and Finance (VUZF University), Bułgaria (Sofia).

Medale:
-
  Medal  brązowy za długoletnią służbę przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2019r.) 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję